Nils Krüger

Course Offerings Prof. Nils Krüger

 • BA/MA Produkt-Design

  Entwurfsprojekt

  Prof. Prof. Nils Krüger

  Sommersemester 2023

  Day(s): Montag+Mittwoch

  Location: Dachgeschoss, C4.01

 • BA/MA Produkt-Design

  Entwurfsprojekt

  Prof. Prof. Nils Krüger

  Wintersemester 2022/2023

  Day(s): Montag + Mittwoch

  Location: Dachgeschoss, C4.01

 • BA/MA Produkt-Design

  Entwurfsprojekt

  Prof. Prof. Nils Krüger

  Sommersemester 2020

  Start Date:

  Location: Dachgeschoss, C4.01

 • BA/MA Produkt-Design

  Entwurfsprojekt

  Prof. Prof. Nils Krüger

  Wintersemester 2019/2020

  Day(s): Montag + Mittwoch

  Location: Dachgeschoss, C4.01

 • BA/MA Produkt-Design

  Entwurfsprojekt

  Prof. Prof. Nils Krüger

  Sommersemester 2019

  Day(s): Montag+Mittwoch

  Location: Dachgeschoss, C4.01

 • BA/MA Produkt-Design

  Entwurfsprojekt

  Prof. Prof. Nils Krüger

  Sommersemester 2018

  Start Date:

  Location: Dachgeschoss, Seminarraum, C4.02 • Entwurfsprojekt

  Prof. Prof. Nils Krüger

  Sommersemester 2017

  Start Date:

  Location: n.n.

 • BA/MA Produkt-Design

  Prof. Prof. Nils Krüger

  Wintersemester 2016/2017

  Start Date:

  Location: n.n. • Entwurfsprojekt

  Prof. Prof. Nils Krüger

  Sommersemester 2016

  Start Date:

  Location: n.n.

 • BA/MA Produkt-Design

  Entwurfsprojekt

  Prof. Prof. Nils Krüger

  Wintersemester 2015/2016

  Day(s): Mo/Mi

  Cycle: Zweimal wöchentlich

  Location: Dachgeschoss, C4.01

 • BA/MA Produkt-Design

  Prof. Prof. Nils Krüger

  Wintersemester 2015/2016

  Day(s): Mo/Mi

  Cycle: Zweimal wöchentlich

  Location: Dachgeschoss, C4.01

 • BA/MA Produkt-Design

  Projekt

  Prof. Prof. Nils Krüger

  Sommersemester 2015

  Day(s): Mo/Mi

  Cycle: Wöchentlich

  Location: Dachgeschoss, C4.01