Wintersemester 2007/08,

Räumliches Gestalten oben und unten 1

Oben und unten - räumliche Zustände

Participants Michael Ross, Nora Jentzsch, Eunji Lee-Sauer, Katja Eklöf-Wietzke, Steven Draffehn, Nora Ludwig, Johannes Regin, Janina Schütz, Emilia Dubiel, Juliane Brösemann, Jörg Schuchardt
Supervision Wolfgang Scholz
Project categorySemester Project
Juliane Brösemann
Juliane Brösemann

Alle Rechte vorbehalten
Emilia Dubiel
Emilia Dubiel

Alle Rechte vorbehalten
Steven Draffehn
Steven Draffehn

Alle Rechte vorbehalten
Eunji Lee
Eunji Lee

Alle Rechte vorbehalten
Nadine Göpfert
Nadine Göpfert

Alle Rechte vorbehalten
Nora Jentzsch
Nora Jentzsch

Alle Rechte vorbehalten
Katja Eklöf-Wietzke
Katja Eklöf-Wietzke

Alle Rechte vorbehalten
Milena Kraft
Milena Kraft

Alle Rechte vorbehalten
Nora Ludwig
Nora Ludwig

Alle Rechte vorbehalten
Johannes Regin
Johannes Regin

Alle Rechte vorbehalten
Janina Schütz 1
Janina Schütz 1

Alle Rechte vorbehalten
Janina Schütz 2
Janina Schütz 2

Alle Rechte vorbehalten
Jörg Schuchardt
Jörg Schuchardt

Alle Rechte vorbehalten
Madlen Unger
Madlen Unger

Alle Rechte vorbehalten