seesick - Abschlussausstellung


Pirol Studios, Bülowstrasse 56, HH, 1. Stock, 10783 Berlin
2019-07-04 12:00:00
BA/MA Visuelle Kommunikation [Ausstellungen]

seesick - Abschlussausstellung Visuelle Kommunikation

Abschlussausstellung Visuelle Kommunikation, BA & MA
Eröffnung, Mittwoch 3. Juli 19 Uhr
4.-13. Juli 2019, 12-20 Uhr

hCalendar