Winter Semester 2001 / 2002,

Prager Hochstand

Achtung! Semiotische Bauställe!

Project categorySemester Project
Kenji Prager Hochstand
Kenji Prager Hochstand
Bauzeichen zum Prager Hochstand auf der semiotischen Bauställe
CC by-nc-nd Charlotte Groeger - Guido Plum 2001